Au pair — na czym polega, jak wziąć udział?

au pair

Au pair — na czym polega, jak wziąć udział?

Au pair w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii lub innym kraju uczestniczącym w programie to szansa na połączenie pracy z fascynującymi wakacjami. Osoby w programie Au pair mają niepowtarzalną okazję poznać z bliska kulturę i codzienność życia rodzin z innych państw. Czym dokładnie jest Au pair i jak w nim uczestniczyć? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te pytania.

Au pair — pojęcie i cel programu

Termin „au pair” wywodzi się z języka francuskiego i odnosi się do programu wymiany kulturowej, który jest skierowany głównie do młodych osób z USA i Europy. Określenie „au pair” odnosi się także do samych uczestników tego programu. Idea Au pair polega na tym, że młoda osoba wyjeżdża za granicę, na przykład do Stanów Zjednoczonych lub Hiszpanii, i zamieszkuje u rodziny, która bierze udział w programie.

Młody uczestnik pełni rolę opiekuna lub opiekunki dzieci w rodzinie. To osoba, która zajmuje się dziećmi, gdy rodzice są w pracy, bawi się nimi, pomaga w odrabianiu lekcji, dzieli się swoim językiem i wspiera w codziennych obowiązkach. W zamian za te usługi otrzymuje dach nad głową, wyżywienie oraz kieszonkowe. Jednak warto podkreślić, że program Au pair to nie tylko praca opiekuna czy opiekunki za granicą.

Ten program niesie ze sobą także wartości edukacyjne i kulturowe. Udział młodej osoby w życiu rodziny z innego kraju pozwala jej doświadczyć innej kultury, zwyczajów, poznać nowe miejsca i zyskać wiedzę. W niektórych krajach uczestnicy programu Au pair mają obowiązek uczestniczenia w kursach językowych. Założeniem jest, że osoba, która wkracza do obcej rodziny, staje się jej pełnoprawnym członkiem, nie tylko opiekunką.

Nie powinna wykonywać innych prac domowych niż te związane z opieką nad dziećmi i drobnymi obowiązkami w gospodarstwie domowym. Na przykład, opiekun Au pair nie musi zajmować się psem rodziny czy pracować w ogrodzie, ale jeśli zechce, to może to robić.

Au pair USA — jak przystąpić do programu?

Aby wziąć udział w programie Au pair, wystarczy znaleźć rodzinę, która jest zainteresowana przyjęciem nas pod swój dach i powierzeniem niektórych obowiązków domowych oraz opieki nad dziećmi. W Internecie można znaleźć wiele takich rodzin, jeśli oczywiście mamy środki na podróż i nie boimy się samodzielnego organizowania wyjazdu.

Jednak istnieją także różne agencje, które działają jako pośrednicy między rodzinami a kandydatami na Au pair. Skorzystanie z usług takich firm lub stowarzyszeń zwiększa bezpieczeństwo uczestnika programu Au pair. Warto zaznaczyć, że USA jest jedynym krajem, do którego nie można wyjechać na własną rękę. Aby zostać Au pair w Stanach Zjednoczonych, potrzebujemy specjalnej wizy, a ubiegać się o nią mogą wyłącznie uprawnione do tego agencje.

Bez wsparcia takich agencji nie można zostać Au pair w USA. Zasady programu Au pair USA nakładają na rodzinę goszczącą obowiązek pokrycia kosztów podróży Au pair w obie strony, zapewnienia kursu językowego oraz ubezpieczenia medycznego. Au pair w USA może również liczyć na własny pokój, pełne wyżywienie i oczywiście kieszonkowe.

Kto może zostać Au pair w USA?

Nie każdy może zostać Au pair w Stanach Zjednoczonych. Istnieją określone kryteria, które należy spełnić:

  1. Wiek kobiety wynosi od 18 do 26 lat, a mężczyzny od 21 do 26 lat.
  2. Dobra znajomość języka angielskiego jest sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z koordynatorem wyjazdu.
  3. Posiadanie doświadczenia w opiece nad dziećmi spoza własnej rodziny jest mile widziane, a referencje mogą to potwierdzić. Rodziny z USA często poszukują opiekunek gotowych zajmować się niemowlętami, które nie ukończyły drugiego roku życia.
  4. Posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B jest wymagane.
  5. Minimum wykształcenie średnie jest konieczne.
  6. Osoba ubiegająca się o status Au pair musi być bezdzietna i być w stanie wolnym.
  7. Niekaralność jest jednym z wymogów.
  8. Dobry stan zdrowia jest obowiązkowy.
  9. Zainteresowanie inną kulturą i chęć nauki są ważne.
  10. Osoba chcąca zostać Au pair musi wykazać się uczciwością, odpowiedzialnością i dojrzałością emocjonalną, co jest potwierdzane w trakcie testu psychologicznego.

Aby zostać Au pair w USA, należy przejść przez cały proces kwalifikacyjny, który obejmuje ocenę kompetencji i gotowości kandydata oraz spełnienie różnych wymagań formalnych, takich jak uzyskanie zaświadczenia o niekaralności i dobrym stanie zdrowia. Choć to wymaga pewnego wysiłku, warto to zrobić, ponieważ Au Pair USA to niezwykła okazja do zarobienia i poznania Stanów Zjednoczonych w jednym.

Ogólne zasady programu Au pair w Hiszpanii, USA i innych krajach

Długość pobytu Au pair w Hiszpanii, USA lub innym kraju zależy od preferencji samej osoby oraz rodziny, która ją przyjmuje, a także od przepisów programu obowiązujących w danym kraju. Zazwyczaj program nie trwa jednak krócej niż 3-4 miesiące, choć niektórzy Au pair zostają z rodziną nawet przez dwa lata.

Istotnym elementem programu Au Pair Hiszpania lub innego kraju jest zawarcie umowy pomiędzy młodą osobą a rodziną. Przed podpisaniem umowy, warto dokładnie zapoznać się z jej treścią. W umowie powinny być sprecyzowane kwestie takie jak procedura przerwania programu w przypadku konfliktów lub sytuacji losowych.

Ile godzin pracuje Au pair oraz ile dostaje kieszonkowego, zależy od potrzeb rodziny, ustaleń w umowie i przepisów programu obowiązujących w danym kraju. Au pair musi mieć możliwość uczestniczenia w kursie językowym, a rodzina goszcząca jest zobowiązana do ułożenia harmonogramu działań, który będzie dogodny dla wszystkich.

W zazwyczaj przyjętej praktyce, Au pair pracuje średnio około 30 godzin tygodniowo, a na dodatek ma 1 lub 2 dni wolne. Jeśli pobyt w obcym kraju trwa dłużej, Au pair może także oczekiwać płatnego urlopu o długości na przykład 4 tygodni na pełny rok trwania kontraktu.

Podsumowując, program Au pair to fascynująca okazja, aby połączyć pracę z podróżami i poznać inną kulturę. Dla tych, którzy spełniają wymogi i chcą podjąć wyzwanie, Au pair w USA, Hiszpanii lub innym kraju może stać się niezapomnianym doświadczeniem życiowym. Warto jednak pamiętać o obowiązkach, zasadach programu i umowie zawieranej z rodziną goszczącą, aby całe doświadczenie przebiegło pomyślnie i dostarczyło wiele niezapomnianych chwil.

Opublikuj komentarz