Ładowanie

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku – czy czeka nas podwyżka?

zasilek pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku – czy czeka nas podwyżka?

Zasiłek pielęgnacyjny w swoim założeniu ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Sprawdźmy, komu przysługuje oraz o ile wzrośnie w 2023 roku. Czy przyznawana kwota wystarczy, by pokryć wszystkie koszty?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich:

  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność osoby powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat, 
  • osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 21 lat.

Trzeba uważać na sytuacje, w których zasiłek się nam nie należy. A jest tak wtedy, gdy osoba niepełnosprawna przebywa w całodobowej instytucji opiekuńczej i w wypadku otrzymywania podobnego wsparcia z zagranicy. Prawo do zasiłku nie jest też równoznacznej z prawem do dodatku pielęgnacyjnego, a otrzymanie obu tych świadczeń przez jedną osobę jest niemożliwe. 

Czy czeka nas podwyżka w 2023 roku?

Wielu opiekunów osób z niepełnosprawnościami z niecierpliwością śledzi każdą informację o podwyżkach zasiłku pielęgnacyjnego, który nie podlega corocznej waloryzacji (jak to ma miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego).

Na szczęście, art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustala, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego co 3 lata podlega weryfikacji. Sytuację rodzin i ich potrzeb bada wtedy Instytut Pracy i Praw Socjalnych, a weryfikacji dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Nie zawsze oznacza to jednak podwyżki, co miało już miejsce w 2021 roku. Następna weryfikacja, jak łatwo wyliczyć, nastąpi w 2024 roku. 

W związku z powyższym poziom zasiłku jest niezmieniony od 1 listopada 2019 roku i wynosi 215,84 złote miesięcznie. Trudno spodziewać się zmian pod tym względem jeszcze przez następny rok. 

Przeczytaj też: Jak przetrwać pierwszy dzień w pracy? | Wirtualna asystentka – kim jest i czym się zajmuje?

Jak otrzymać świadczenie?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzymujemy automatycznie. Żeby go uzyskać, najpierw musimy złożyć wniosek w urzędzie gminy, urzędzie miasta, w ośrodku pomocy społecznej lub jeszcze innej jednostce zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych. Do wypełnionego formularza najczęściej trzeba dołączyć następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bądź też inny dokument potwierdzający wiek podopiecznego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności z datą jej powstania lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dużo prościej wygląda sprawa w przypadku osób po 75 roku życia. One mogą złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny drogą tradycyjną albo przez Internet i nie muszą dołączać do niego żadnych innych dokumentów. 

Czy zasiłek pielęgnacyjny wystarcza, by dobrze opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny?

Co jest celem zasiłku pielęgnacyjnego? W założeniu ma on częściowo pokrywać wydatki, które wynikają z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w codziennych czynnościach. Dla wielu niepełnosprawnych trudność sprawiają najprostsze czynności związane z higieną czy żywieniem. Inni potrzebują pomocy w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

Jak zapewne zdajemy sobie sprawę, koszt takiej pomocy wynosi dużo więcej, niż kwota przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego. Otrzymane 215 złotych, zwłaszcza przy obecnej inflacji, wydaje się więc kwotą wysoce nieadekwatną do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dotknięte tym problemem rodziny z pewnością liczą na podwyżkę tego świadczenia. Do momentu otrzymania większego wsparcia mogą jednak korzystać ze wszystkim form pomocy, jakie oferuje im Rząd.

Przeczytaj o świadczeniach opiekuńczych na stronie Ministrestwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-opiekuncze

1 comment

comments user
Ola

Zenujaco niski zasilek. I nic się nie robi w tym temacie.Nawet nie podwyższa się go co 3 lata jak być powinno.Kpina.

Opublikuj komentarz